Alt 08.Ocak.2019, 22:17
  #1  
Nartanesi Nartanesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Moderator
 
Üyelik tarihi: 08.Ocak.2019
Mesajlar: 511
Standart Sevgi Ağacı Çocuk masalı

Sevgi Ağacı Çocuk masalı

Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında, yemyeşil yapraklarıyla dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış
Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış
Kızgın güneş ne yaparsa yapsın, yapraklar hep yeşil ve parlak olurmuş
Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir, esen rüzgarın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp, uyuklarmışlar kaygısızca
Ağacın dalları arasına yuva yapmış olan kuşlar, yaprakların gölgesinde güneşten korunup, kanat çırparak daldan dala uçuşur, şarkılar söylermişler sevinç içinde
Çölün ortasında, kızgın kumlarla çevrili bu ağacın nasıl beslendiğini mi merak ediyorsunuz? Söyleyeyim: Sevgi ve mutlulukla beslenirmiş bu ağaç
Diğer ağaçlar gibi topraktaki suyu ve besinleri çölde bulamadığı için, sevgi ve mutluluktan sağlarmış gereksinimini
Bu ağacın sevgiden oluşan besini, diğer tüm ağaçlardan ayrı bir özellik katarmış ona
Yaprakları daha canlı, gölgesi daha serin, gövdesi daha güçlüymüş
Ona "Sevgi Ağacı" derlermiş
Gölgesinde barınan havyanların sevgisi, dallarında ötüşen kuşların neşesi, ağacı sevindirirmiş
Bu uçsuz bucaksız çölde işe yaradığını anlayıp, daha çok sevgi ve sevinç yaymak için yaşarmış
Güneş bile, o kavurucu sıcağını tüm çöle yayan, suyu buharlaştıran, toprağı kurutan acımasız güneş bile, ona sevgiyle eğilir, ışınlarını ağacın üstüne yansıtmamaya çalışırmış
Ağaç, dibindeki hayvanların sevgisi çoğaldıkça büyür, büyüdükçe dallarını açar, yapraklarını kabartır, daha çok gölge yapmaya çalışırmış
Rüzgar da onu pek severmiş
Çölde köşe nahiye dolaşıp, kumları öfkeyle bir yerden ötekine savurup duran yel bile, ağacın çevresine gelince yumuşar, gölgesinde uyuklayan hayvanları serinletmeye çalışırmış
Hafif hafif estikçe, ağaç da yapraklarını sallar, çöl sıcağını uzaklaştırırlarmış el birliğiyle
Çöl ortasındaki Sevgi Ağacı, gölgesinde yaşayan hayvanların sevgi ve mutluluğuyla beslenip büyürken, gölgesindeki hayvanları da mutlulukla doyururmuş
Ağacın gölgesinde kediyle s?çan kucak kucağa uyurken, köpekler kedilerin tüylerini yalarmış
Ağacın gölgesi büyüdükçe, altında daha çok hayvan barınır olmuş
Ağacın yaprakları büyüdükçe yürek biçimini alıyor, sevgiyle çarpıyormuş "pıt, pıt" diye
Bir gün, tüm havyanlar Sevgi Ağacının gölgesinde sevinç içinde yaşayıp giderken, uzaktan bir tilkinin kumlar üzerinde sürünerek ağaca doğru geldiğini görmüşler
Hepsi ani el etmişler tilkiye, "Çabuk yürüsün, ağacın gölgesine sığınsın" diye
Tilki tam ağaca yaklaşacağı sırada, sıcak çöl güneşi onun tüm gücünü emivermiş
Zavallı tilki, bitkin bir durumda kumlar üzerinde serilip kalmış boylu boyunca
Hemen üç ufak çöl faresi, kumların arasında yuvarlana yuvarlana, ölmek üzere olan tilkiye koşmuşlar
Kuyruğundan ve ayaklarından çekiştire çekiştire, ağacın gölgesine taşımışlar onu bin bir güçlükle
Tilki kendinden geçmiş bir durumda, ağacın gölgesinde hareketsiz yatarken, tüm hayvanlar sevinç çığlıkları atmışlar: "Yaşasın tilkicik kurtuldu" diye
Hepsi de Sevgi Ağacının gölgesinin tilkiyi iyi edeceğini, bitkin ve baygın yatan tilkinin bir süre sonra kendine geleceğini biliyorlarmış
Sevgi Ağacı, çevresindeki havyanların düşündüklerini doğrularcasına, yürek biçimindeki yapraklarını eğmiş tilkinin üzerine
Dallarını ve yapraklarını sallamış, serinletmiş sıcaktan bitkin düşen tilkiyi
Sonra yel yardıma gelmiş
En yumuşak okşayışıyla serin serin üflemiş tüylerini
Diğer hayvanlar sevinç gösterisini sürdürmüşler, "Ağaç daha çok beslensin, tilkiyi kurtarsın" diye
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşmüşler, "Yapraklara renk gelsin, pıt pıt yürek gibi çarpsın" diye
Sevgi ve sevinç ilacını saha tilki, yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış
Önce nefes almış derinden
Ciğerlerine sevgi ve mutluluğu çekmiş bir nefeste
Kanı ısınmış
Kuyruğunu sallamış mutlulukla
Ayaklarını oynatmış yavaşça
Kendine gelip gözlerini açınca, çevresinde oynaşan, sevinç çığlıkları atan havyanlara bakmış gülümseyerek
Sevgi Ağacı onu iyileştirip, eski gücüne yeniden kavuşunca, kendine gelmiş ve ani ayağa kalkmış
Şöyle bir gerindikten sonra silkinmiş
Tüylerine yapışmış çöl kumlarını temizlemiş daha güzel görünmek ve rahatlamak için
Kumlardan arındıktan, Sevgi Ağacının gölgesinde mutluluğu kana kana içip, kendine geldikten sonra, tüm hayvanlara teşekkür etmiş, yardımlarını esirgemeyip, kendisini hayata döndürdükleri için
Ama tilki bu rahat durur mu? Hayvanların arasında dolaştıkça sinsi sinsi, birinden aldığını diğerine, bire bin yalan katıp, aktarmaya başlamış
Hayvancıklar eskisi gibi birbirlerini sevgiyle okşayacaklarına, birbirlerine hırlamaya başlamışlar
Dişlerini gösterip, bir diğerini kovalamışlar düşmanca
Onların birbirlerine kızıp hırlamaları tilkiyi pek sevindirmiş
Sinsice gülmüş: "Yaşasın, aralarındaki dostluğu yıktım" diye
Dosluk ve sevgi yıkılıp, hayvanlar birbirlerine düşünce, birlikteliklerinden doğan güçleri kalmayacak, tilki de bir yolunu bulup, tek tek tuzağa düşürüp yiyecekmiş havyanları
Kurgusunu sinsice uygularken düşünememiş Sevgi Ağacına ziyan verdiğini
Havyanların birbirlerine olan sevgisi ve güveni azalınca, ağaç beslenemez olmuş
Önce yaprakları küçülmüş, sevinç suyunu içemediği için
Sonra güneşin yakıcı ışınlarına mani olamamış
Küçülen yaprakların arasından sızan ışınlar, gölgesini azaltmış
Barış yok olmuş
Barışın yerini korku ve kuşku almış
Kuşlar dallar arasında kaçışıp durmuşlar, tilkinin tuzağından kurtulmak için
İçlerine bir korkudur girmiş
Korkan kuş ötebilir mi? Susmuşlar hepsi de
Sevgi olmayınca güçsüz kalan ağacın dalları zayıflamış, yaprakları dökülmüş süzülerek
Rüzgar da yardım edemez olmuş ağaca
Sıcak kumlar üflemiş gölgesine
Tüm hayvanlar, kum fırtınalarından korunmak için kovuklara sinmişler, birbirlerinden uzak
Kaçışan, kovalanan hayvanlar varmış ağacın tükenmek üzere olan gölgesinde
Bu romantik yıkımı gören üç ufak s?çan bir kenara çekilip, aralarında bir plan yapmışlar; Diğer hayvanlar görmeden, kimse ne yapmak istediklerini bilmeden, tilki duymadan
Bir gün tilki sıcakta uyuklarken miskin miskin, yanına yaklaşmışlar sessizce
Zayıflamış gölgeden sürükleyerek, kızgın çöl kumunun üzerine taşımışlar tilkiyi uyandırmadan
Sıcak çöl güneşi durur mu? Derhal atılmış tilkinin üzerine
Daha evvel yarım kalan işini bitirmiş
Almış tilkinin tüm gücünü
Sıcak çöl güneşi tilkinin gücüyle doyarken, üç ufak fare, zayıflamış gölgenin altında duran diğer hayvanlara seslenmişler
Aralarındaki kavgaya son vermelerini, yoksa sevgi ağacının tümüyle güçsüz kalacağını, kendi sonlarının da tilkininkinden pek farklı olmayacağını anlatmışlar dilleri döndüğünce
Önce hayvanlar homurdanmış ve farelerin sözlerine kulak asmak istememişler, ama her an gücü tükenen Sevgi Ağacının acı dolu yakarışları ve ağla***** dökülen yapraklarını görünce çaresiz boyun eğmişler söylenenlere
Birbirlerine sarılıp özür dilemişler
Eskisi gibi barış, sevgi ve sevinç içinde yaşamak istediklerini dile getirmişler ağla*****
Utanç gözyaşları oluk oluk aktıkça, birbirlerine duydukları kini temizlemiş kalplerinden
Sonra, kıpır kıpır çarpıntılarla sevgi yeniden filizlenmiş
Çiçekler açmaya başlamış kalplerde
Gülmüşler olanlara, aç?kgöz tilkinin yaptıklarını düşünüp
Kuşlar da ötmeye başlamışlar mutluluğu müjdeleyerek
Aralarındaki sevgi yeniden yeşerince, Sevgi Ağacı da susadığı mutluluktan içmiş kana kana
Böylece Sevgi Ağacı yeniden canlanıp büyümeye başlamış
Hem de eskisinden daha kuvvetli ve daha görkemli olmuş
Yaşamları eski günleri aratmayıp daha da iyi olunca, tüm hayvanlar bir araya gelmişler
Bir tanecik Sevgi Ağacını korumak istemişler
Onu her yere yaymak için kuşlar görevlendirilmiş
Kuşlar sevgi ağacının tohumlarını uçurup, her gittikleri yere dikeceklermiş
Böylece, Sevgi Ağacı bir yerde solup, yok olmaya yüz tutsa da, bir başka yerde büyümeye devam edebilecekmiş
Sevgi Ağacını olası tehlikelerden ?rak tutmak ve onu daha güvenle büyütmek için, görünmez yapmaya karar vermişler
Kuşlar, görünmeyen Sevgi Ağacı tohumlarını, dünyanın her yerine yaymışlar
Zamanla her yerde Sevgi Ağaçları büyümüş, iri yaprakları, upuzun dallarıyla birbirlerini kucaklamışlar, "Tüm sevgiler ve mutluluklar birleşsin, birbirlerinin gücüne güç katsın" diye
Dünya üzerinde bir yerlerde, kuyruğunu sallayan köpeğe sevgiyle yaklaşıp, onun tüylerini okşayan birisini görürseniz, bilin ki oralarda Sevgi Ağacı vardır
Dallarını eğmiş, yürek biçimdeki yapraklarıyla sevgi pınarından içiyordur
Sevgi Ağacını, el ele gezen, birbirlerini seven, kucaklayıp öpen insanların arasında da görebilirsiniz
Onların sevgisiyle beslenirken, sevinç gölgesi altındaki sevgilileri koruyordur
Sevgi Ağacını göremezseniz, derhal utanç gözyaşlarıyla kalbinizdeki kini ve kötülükleri yıkayın
Kalbinizde sevgi filizleri açılsın
İnsanları, hayvanları ve doğayı sevin
O vakit her yerde yemyeşil Sevgi Ağaçlarını görürsünüz
Sizi yakıcı güneşten, tilkinin sinsi kurnazlıklarından korumaya çalışır
Size sevgi ve mutluluğun gölgesini, serinliğini sunar
Onun gölgesinde, doğal sevginin mutluluğuyla yaşarsınız sonsuza değin
Bu masala bir yorum yapmak istemiyorum
Masalın kendisi ne olduğunu anlatıyor kanımca
Alıntı ile Cevapla
  
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB kodu Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Forum Jump


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:06.


 

kaçak bahis siteleri yatirim bonusu veren siteler

ankara escort ankara escort ankara escort çankaya escort ankara otele gelen escort eryaman escort adana escort eryaman escort kızılay escort ankara escort bayan escort ankara çankaya escort kızılay escort ankara eskort
Antalya Seo tesbih