PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kızılderili Astrolojisinde Şifa Çemberi


Lora
08.Ocak.2019, 21:34
Kızılderili Astrolojisi'nde Şifa Çemberi

Bölüm 1

Şifa çemberi ,tüm dünyayı içeren bir çemberdir. Bu çemberin çevresinde gezinen bir kişi onun sınırları içinde ve dışında sayısız mucizeyle karşılaşabilir, en olağanüstü şeye ulaşabilir ve kendini tanıyabilir. Kızılderililer bu büyülü çembere saygı duyar ondan öğrendiklerini anımsamak için günlük yaşamlarında sık sık başvururlardı.

Onlar insan yaşamını doğum-ölüm-yeniden doğumdan oluşan bir çember olarak görürler. Değişen ( zamanlarda ) yaşlarda enerjilerinin akışını sağlamak ve kendilerini değiştirebilmek için kendi yaşamlarının çemberlerini tanımayı ve kutlamayı bilirlerdi. Yaşamın ve zamanın kandolaşımı ilerlerken değişen mevsimler gibi varlıklarının değişik dönemlerinden geçeceklerini anlarlardı.

Şifa Çemberi'nin özü değişimdir.

Bu çemberi iyi anlamak için hep onun üstünde yüründüğünü düşünmek yeter. Belirli bir noktada çembere girilir. Girdiği yer,insana belli güçler, yetenekler ve sorumluluklar verir. Başlangıç noktası insanın doğduğu ay tarafından belirlenir. İnsan yalnızca kendi ayında, kendi toteminde ve kendi unsurunda takılıp kalırsa, sonunda mecburi olarak katılaşır ve hareketsiz kalır. Hareketsizlik gelişimin durması ve çemberin bütünlüğünün yadsınması demektir. Bu da yaşam gücünün ırmağını yalnızca kendi varlığıyla sınırlamak anlamına gelir.

Çemberin çevresinde gezinirken, insan içinden geçtiği değişik ayları,totemleri,bitkileri ve unsurları tanımalı ve öğrenmelidir. Böylece yaşamı devaml? akar ve değişir ve yaşam gücü yüreğinin derinliklerinde durmaksızın çarpar.

İnsanlar çemberin belli bir noktasında edindikleri kuvvetli ve güçsüz yanları daima taşımak zorunda değildirler. Çember üzerinde ilerleyip başka bir yere gelerek, gereksindikleri gücü kazanmaya çalışmalıdırlar. Çemberdeki her nokta yaşamı zenginleştirecek ve genişletecek yeni bir şey getirecektir.

DİNLENME VE ARINMA DÖNEMİ ( SUSAMURU )

20 Ocak - 18 Şubat arasında dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi susamuru, bitkiler alemindeki totemi akkavak ve madenler alemindeki totemi gümüştür.

Uğurlu renkleri gümüş, kabileleri Kelebektir.

Bu burcun insanları herkes tarafından beğenilen,sevilen,sayılan ve tıpkı totemleri gümüş gibi yumuşak huylu insanlardır. Her duruma kolayca ahenk sağlayabilirler.İçlerinde insanlara karşı duydukları sevgiden gelen bir pırıltı taşırlar ve fiziksel yapıları nasıl olursa olsun bu pırıltı onlara bir güzellik verir.

Susamuru insanlarının gizemli yetenekleri olduğu söylenir. Bu burcun insanlarının sezgileri çok güçlüdür.Dış görünüşün altında yatan,insanları yüceltebilecek gerçekleri bulup ortaya çıkarmak isterler.

Enerjilerini iyi kullanmayı başarırlarsa, içlerinden ruhsa güçlerin akıp geçtiğini duyumsayacaklardır.Ayla gizemli bir ilişkisi olan Susamuru insanlarının derin bir iç dünyaları vardır ancak genellikle bunu saklamaya çalışırlar. Duyguları çok yoğundur ama bu duygularını çevrelerine sezdirmezler. Çekingen oldukları için değil çevrelerini kendi duygularıyla etkilememek için böyle yaparlar.

Bazı Susamuru insanları his dünyalarını entellektüel tartışmalarla dengelemek isterler. Tartışma konusu olan düşünceler ve akımlar üzerine derin,ayrıntılı ve ateşli tartışmalara girmekten hoşlanırlar. Tartışmaya giriştikleri vakit ayın kendilerine armağan ettiği tüm esinleri, tüm algılama gücünü kullanarak başkalarının düşüncelerini etkilemeye ve değiştirmeye çalışırlar. Böylesi bir tartışmada bir Susamuru insanına karşıt düşünceyi kabul ettirmek çok zordur.

Susamuru insanları derin duygusallıklarını çok sayıda aşk ilişkisi kurmak için de kullanırlar. Duygularının yoğunluğu ve çekici kişiliklerinin yardımıyla bunu rahatça başarırlar.

Bir önceki ayda kendilerini gözden geçirmiş ve yenilemiş olan insanlar bu ay içinde fiziksel,ruhsal, romantik yönlerden arınarak, kendilerini istikbal mevsime hazırlamalıdırlar. Çünkü yeni mevsimde dinlenmeye ve esinlenmeye pek vakit kalmayacaktır.

Bitki totemleri akkavaktan kendilerine yumuşak ve uyumlu bir şekilde gelen uyarıları tıpkı kavağın yaprakları gibi hafif ve tatlı bir ezgiyle çevrelerine yaymayı öğrenebilirler.Totemleri, ayrıca tüm rüzgarlara göğüs germeyi ve yel ister alçaktan ister yüksekten essin, her koşulda kırılmadan esnemek yeteneklerini ayr?m etmelerine yardım edebilir.

Susamuru insanları doğuştan esnektir. Akkavağın yaprakları ve kabuklarından yapılmış bir çay onları kimi kapıldıkları bedensel gerginlikten kurtarır,iç organlarının sağlığını korur ve bu burcun insanlarının genellikle ayaklarında ve kemiklerinde biriken toksini atmasına yardımcı olur. Bu insanlar enerjilerinin akış düzenini korudukları sürece sağlıklı insanlardır. Ancak bu enerji akımı engellenirse- bilhassa romantik alanlarda- saman nezlesi,astım,bronşit gibi hastalıklara yakalanabilirler.

Vahşi doğanın en cana yakın hayvanlarından biri olan susamurunun denizde yaşayan soyu günümüzde neredeyse tükenmek üzeredir.Çünkü bu sevimli hayvancıklar tanesi 2000$ a kadar alıcı bulan güzel ve değerli kürkleri nedeniyle avcıların boy hedefi haline gelmiştir. Susamurları bir zamanlar rahatça deniz kıyılarında oynaşırken insanlardan kaçmadıkları için kolayca avcıların eline düşmüştür. Günümüzde yaşamlarını aka ölçüde denizin içinde geçirdikleri için kısmen korunabilmişlerdir. Fok balıkları gibi suyun içinde çok rahat devinim ederler ve yuvalarını su kıyılarında,kayalıklarda kurar,yosun kapladıkları döşeklerinde dinlenir, çiftleşir ve yavrularlar. Akarsu ve göl samurları da tıpkı denizlerdeki kardeşleri gibi ancak suda yaşayabilirler. Yuvalarını su farelerinin açtığı delikleri büyüterek veya farklı oyuklarda kurarlar ve ve bu oyuklara hem denizden hem karadan ulaşan yollar yaparlar. Bazı samurlar sazdan ve kamıştan Kızılderili kulübelerine benzeyen barınaklar inşa ederler.

Susamurları vahşi hayvanların en erdemli, en oyuncu ve en meraklı türlerindendir.Beslenme,avlanma ya da güneşlenme zamanları dışında kendi aralarında oynarlar. Su kıyılarında yazın çamurdan kışın kardan kayak yerleri yapar ve tıpkı çocuklar gibi buralarda kayarak eğlenirler. Suyun içinde yunuslar gibi bata çıka peşpeşe dizilip oynarlar.

Kızılderililer susamurlarına çok değer verirlerdi.Midewiwin ve Ojibwa boyları susamuru derilerinden ilaç torbaları yaparlar ve bu torbaların iyileştirici bir güç taşıdığına inanırlardı.

Susamurlarının huzurlu ve etkin bir aile yaşamı vardır. Çocukların eğitimine dişiler kadar erkek susamurları da katılır.Susamuru yavruları aile yuvasında diğer vahşi hayvanlarda görülenden çok daha uzun bir süre kalır. Susamuru eşleri birbirleriyle yakından ilgilenirler. Eşlerden birisi ölürse diğeri onun yasını aylarca tutar.

Bu burcun insanları da sevilen ve aranan birer yaşam arkadaşıdırlar. Totemleri gibi akıllı,cesur,esnek ve iyi yüreklidirler.Diğer insanlara yaşamda ilerlemeleri ve saygın bir duruma gelmeleri için yardımcı olmayı benimsemişlerdir.İnsancıl duyguları nedeniyle zamanlarının aka bir bölümünü başkalarına yardımcı olmaya ayırırlar.Yeni insanlarla tanışmaktan ve onlara yardımlar tasarlamaktan be?eni alırlar.Sosyal yardım tesislerinin ve sivil örgütlerin geliştirildiği her yerde bir Susamuru insanının emeği vardır.

Susamuru burcundan bir arkadaşınız varsa şanslısınız demektir çünkü o sizin için her vakit iyi bir dert ortağı ve güvenilir bir arkada? olacak, hatta başınız sıkıştığında parasal olanaklarını sonuna kadar kullanarak size yardımdan kaçınmayacaktır.Bu kişiler faik sezgileriyle kendilerini başka insanların yerine koyabilir ,onların en sakl? his ve düşüncelerini anlayabilirler.

Yumuşak,sevecen ve uysal yapılı olmalarına rağmen karşılarındakinin doğru yolu bulmaları için esaslı bir darbeye gerek olduğunu düşünürlerse bunu sağlamak için o darbeyi indirmekten de kaçınmazlar. Enerji akımları düzgün olduğu sürece hiçbir vakit kötülük olsun diye kat? davranmazlar, kişisel intikam peşinde koşmazlar.

Sezgilerinin gücü sayesinde belirgin ruhsal kabiliyet sahibidirler. Bu nedenle birçok Susamuru insanı günlük yaşamda doğru kararlara varır . İleri görüşlülükleri vakit vakit geleceği okuma yeteneklerine kadar varır ama üzerinde ba? yormamışlarsa bu yeteneklerinin nereden kaynaklandığının kendileri de farkına varamazlar.

Sezgisel güçlerini eğer iç dünyalarının derinliklerindeki güçlerden korkarak bastırmaya kalkar ve entellektüel yanlarını geliştirip içgüdülerine kulak tıkarlarsa hata fiyat ve en aka yeteneklerinin önüne mani koymuş olurlar. Böyle bir vaziyet ortaya çıkarsa çok mutsuz olur ve tüm müspet özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar.

İçe kapanık bir havaya girdikleri vakit hiç değilse çevreye ahenk sağlama özelliklerini korumaya çalışmalıdırlar yoksa güç akımının tamamen donması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya gelebilirler.Bu durumda yaşamlarının her alanında yanlış kararlar almaya başlarlar ve gerek arkadaşlarının gerekse aile çevresinin onları bu kısır döngüden kurtarması çok zor olur. Susamuru insanları her vakit sorunsuz çözümlerden yana oldukları için kendi sorunlarının köklerine inmekte de çok zorluk çekerler.

Kelebek kabilesinden olmaları onların müspet özelliklerini arttırır. Kendi düşsel varlıkları her vakit rüzgarlı imgelerle dolu olduğundan gerçeklik duygusunu kaybetmemeye dikkat etmeliler yoksa hiçbiri gerçekleşmeyen pek çok hayalle uğraşmak zorunda kalabilirler.

Bu burcun insanları totemleri gibi sevecen, sıcak yürekli, yumuşak birer ana-babadırlar. Çocuklarına ölçülü ve onların kendilerini itimat içinde hissetmelerini sağlayacak kadar alaka gösterir ,ayni zamanda yeterli bir özgürlük alanı da bırakırlar.Çocukların gerçek bir gereksinimi olduğunda bunu derhal farkedecek kadar duyarlı ve anlayışlardır.

Çocukluk dönemlerinde genellikle ?rak ülkelere gitmeyi ve oralara yerleşmeyi düşlerler. Gelecekteki yaşamlarını kurmak için pratik beceri ve ahenk kazanmaları kimi yıllar alır. Bu gelişim süreci içinde onları her türlü tehlikeye karşı korumak gerekebilir çünkü hayalci ve dalgın oldukları için yaklaşan tehlikeleri görmeyebilirler.

Tüm insanlar yaşam çemberinde dönerken bu döneme geldiklerinde kendilerindeki algılama, sezgi ve yaratma güçlerinin çoğaldığını görebilir ve bunları daha da geliştirebilirler. Bu burçtan geçerken insanlar içlerinde yepyeni sevecenlik hazineleri ve çevreye yardım isteği bulacaktır.