PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Astroloji ve Yıldızların İlişkisi


Lora
08.Ocak.2019, 21:34
Astroloji ve Yıldızların İlişkisi

Klasik Astroloji, Güneş, Ay ve 8 gezegenle geçerlidir ve yorumlanır ama bunun ötesinde kozmik bir gereklilikle bütünün parçası olmanın bir sonucu olarak yıldızların da Astrolojik etkilerinin bulunduğu kabul edilir. M.Ö. 800'de Babil'de ilk gözlemler yapılmış ve 16 takım yıldız belirlenmiştir. İlk Yıldız Kataloğu M.Ö. 250'de Eski Yunan'da Timocharis ve Aristyll tarafından yapıldı; daha sonra Hipparch ve Ptolemy astronomik almanakları yaptılar. Yıldız adlarının kökeni Babil'dir. Burada ana referans, Güneş Sistemi gezegenlerinin yıldızlarla oluşturduğu konumların yorumlanmasıdır. Bunun için de hususi astronomik almanaklar kullanılır. Aşağıdaki derleme Kozmobiyolog Reinhold Ebertin ve Georg Hoffmann tarafından yapılmıştır.

Güneş sistemi içersindeki tüm yıldızlar, Astrolojide "sabit yıldızlar" olarak adlandırılırlar. Astronomiye göre Sabit Yıldızlar, dünyamıza göre, Güneş Sistemi etrafında dönmedikleri için, sabit yani durağandırlar. Yıldızlar Magnetute değerleri ile listelenir. Birinci düzeyde olanlar, güçlü ve etkilidirler. İkinci düzeyde tesir ve güç azalır ve bu azalış 4. düzeye kadar sürer. Ama 5. düzeyde olanla Nebulalar-Bulutsular çok parlak ve güçlüdürler. (Plaides veya Orion gibi) Bulutsuların etkileri Astroloji'de planetler kadar önemlidir. Karakterlerine göre güçlü ve güçsüz konumlar irdelenir ve yorumlanır. Bulutsu kümeleri ?imal gökkürede çok güçlüdürler ama cenup konumlarda güçsüz ve etkisizdirler. Bu dünyanın konumuyla ilgili bir rasat sonucudur. Astrolojik açıdan yıldızlar kendi doğalarına müsait Güneş Sistemi planetleriyle ile birleştiklerinde zararlı etkilere sebep olmazlar, örneğin Mars ile aynı karakterde olan Aldebaran birleştiklerinde iyi etkiler getirir, bu tesir mükemmel bir istikbal anlamındadır. Diğer birçok sabit yıldızda da aynı etkiler gözlemlenmiştir.

Güneşimiz, Caput Argol, Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, ya da Mars karakterinde tanınan diğer yıldızlar ile birleştiğinde şiddetli bir ölümü veya çok ağır bir hastalığın işaretidir. Ayrıca bu etki, sahip olunan değerlerin yitirilmesine, ?eref ve cazibenin kaybedilmesini ve hiyerarşik rütbenin art alınmasını da anlat?m eder. Eğer Güneş; Pleidas, Hyades, Castor, Pollux, Preaspe veya Aselli ile ilişkide ise; fena bir tabiatı, öldürücü bir kişiliği simgeler. Özellikle Güneş, Preaspe ile ilişkide ise bu etki, cinayete kurban gitmeyi ve öldürmeyi gösterebilir. Bu ölüm bir patlama, silah ile vurulma, idam ya da gemi kazası sonucunda oluşacaktır. Net bir analiz için, yıldızın diğer planetlerle ve Ay ile olan konumu ehemmiyet kazanır. Preaspe, Güneş ile birleşirken Ay ile kat? bir konumda ise ya da Güneş-Ay-Preaspe kavuşumu varsa idam veya silahlı bir saldırı sonucunda feci bir ölüm kaçınılmaz olur. Gemi kazalarının en mühim habercisi Argo'dur. Güneş ile ilişkide olduğu zamanlarda birçok deniz kazası kaydedilmiştir. Argo, mitolojik olarak Yunan Mitolojisi'nde Altın Post'u arayan Argonotlar'ı taşıyan bir gemiyi simgeler. Aselli ise yanarak ölümü, yüksek ateşi, salgın hastalıkları ve çok etkili konumlarda ise idamları gösterir. Ani karşılaşılan iflas ve yıkımlar da bu yıldızın etkisindedir.

Deneb, kişiye şan, şöhret ve bol kazanç verir. Ancak bu etkinin getireceği mükemmel yaşam kısa sürecek ve yerini utanca, sıkıntılara bırakacaktır. Ayrıca Lion's Neck (Aslanın boynuzu)' deki yıldızlar; Cenup açısı, Knee, Ophiucus'un sağ bacağı, Goat's Back, Aquarius'in sol omuzu, Aquairus'in Sağ Elinde bulunan yıldızlar utanç ve zorlukları, muhtaç olmayı temsil ederler (Bu isimler, astronomik yıldız gruplarının isimleridirler). Jaw of Whale, Knee of Castor, Pollux, Ufak Ayı Cynosura; birçok hastalığa ve sağlıksız yapıya, nefes bir ten rengine, salgın hastalıklara yakalanmaya, saç dökülmelerine ve kelliğe, şansın ortadan kalkmasına, utanç ve eziyete işaret ederler. Aquarius'in Sağ Bacağı, Orion'un Halkaları, ?imal açısı, Amprit of Sagittary ve Goat'ın Cenup Boynuzu iyi bir geleceği ve mesut sonları gösterirler. Arista, iyi bir istikbal belirleyen yardımsever bir yıldızdır. Zenginlikleri anlatır. Rigel'de Arista karakterine benzer, iyi bir geleceği, başarılı ö?renim hayatını ve iş yaşamında şanslı olmayı, genç yaşlardaki ticaret hırsını ve bol kazancı anlatır. Kartaldaki parlak yıldız, Fomalhaut ya da "Oğlağın sırtındaki son yıldız", Güneş ya da Mars ile beraber olduklarında bir hayvan tarafından ısırılmayı ve bundan doğacak sorunları anlatır. Belki bu tesir gülünç gelecektir ama Fomalhaut çok etkili bir yıldızdır. Pleidas ya da Preaspe'nin Güneş ile birleşmesi gözlerdeki rahatsızlar ve kör olmak anlamındadır. Ay'ın; Capul Algol, Aldebaran, Pollux veya Bellatrix ile birleşmesi feci bir ölümü havadis, bilgi, sal?k verir. Plaides, Preaspe, Antares veya Deneb ile birleşmesi ise gözlerden yaralanmayı ve kör olmayı simgeler. Ay'ın; Orion'un halkalarından biri ile birleşmesi halinde gözlerden birinin kaybedileceği söylenir.

Önemli Sabit Yıldızlar ve Karakterleri

Acrab : Beta Scorpio. 2° 29' Yay burcundadır. Mars ve Satürn karakterinde olup, kötülük ve kimi gaddarlık verir.

Acrux : Alpha Crucis. 11° 11' Akrep burcundadır. Erendiz karakterindedir. İhtişam, lüks ve gösterişi anlatır, bu tip bir yaşamı çok sevmeyi anlat?m eder.

Aldebaran : Alpha Tauri. 9° 05' İkizler burcundadır. Mor renkli bir yıldızdır. Ve Mars karakterindedir. Genel ya da askeri şan, şeref ve cesareti anlat?m eder. Satürn ya da Mars ile birleşiyorsa ölüm ile tehtit edilmeyi anlatır. Boğanın cenup gözünü sembolize eder.
Agena : Beta Centauri. 23° 06' Akrep burcundadır. Venüs ve Erendiz karakterindedir. Başarıyı simgeler.

Algol : Beta Persei. 25° 28' Boğa burcundadır. Satürn ve Erendiz karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam öldürmeyi anlatır, Ay ile birleştiğinde başın kesilmesini simgeler.
Alnilam : Epsilon Orionis. 22° 46' İkizler burcundadır. Erendiz ve Satürn karakterinde olup, geçici sevinç ve başarıyı simgeler.

Alphard : Alpha Hydrae. 26° 36' Aslan burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir ve moral bozukluğunu anlat?m eder.

Alphecca : Gamma, Alpha Coromae Borealis. 11° 32' Akrep burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Sanatsal yetenekleri anlat?m eder.

Alpheratz : Sirrah, Alpha Andromedae. 13° 40' Koç burcundadır. Venüs ve Erendiz karakterinde olup, sevgi, sevinç ve zenginliği anlat?m eder.

Antares : Vespertillio, Alpha Scorpii. 09° 04' Yay burcundadır. Mars ve Erendiz ile zayıf olarak Merkür karakterindedir. Akrebin başını sembolize eder. Düşüncesizliği, düşüncesizce cesareti, ani tavırları, girişim ve teşebbüsleri, zor kullanmayı, şiddet ve tecavüzü, zulum ve baskıyı, verimliliğin yok olmasını, iflası ve ölümü anlatır.

Arcturuse : Arctur, Alpha Bootis. 23° 32' Terazi burcundadır. Mars ve Erendiz karakterindedir. Şan ve şerefi anlatır.

Asellus Australis : Delta Cancri. 08° 01' Aslan burcundadır. Mars ve güneş karakterindedir. Kör olmayı, gözlerdeki ağır hastalıkları, sık sık yakalanılan mikrobik rahatsızlıkları ve yüksek ateşi ifada eder.

Atair : Alpha Aquilae. 01° 04' Kova burcundadır. Satürn ve Merküri karakterindedir ve çok parlak bir yıldızdır. Ağır hastalıkları, kayıplar ve iflası, aşırı hırs ve ihtirası, aka açılar ve ızdırabı anlatan kat? etkili bir yıldızdır.

Bellatrix : Gamma Orionis. 20° 16' İkizler burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Para için evliliği, devamı olmayan şan ve şöhreti, sonradan yaşanacak yıkımları, iflas ve felaketleri, aka tehlikeleri anlatır. Güneş veya Ay iye birleştiğinde kaza sonucu kör olmayı işaret eder. Orion'un sol omzunu sembolize eder.

Betelgeuze : Betelguese, Alpha Orionis. 28° 04' İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterindedir. Zenginliği, evlilikle istikbal ?eref ve mutluluğu, cazibeyi ve tercih edilmeyi anlatır.

Canopus : Alpha Carinae. 14° 16' Yengeç burcundadır. Satürn ve Erendiz karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi anlat?m eder.

Capella : Alhajith, Alpha Aurigae. 21° 10' İkizler burcundadır. Mars ve Merkür karakterinde tanınmış bir yıldızdır. Şan, şeref, korunma ve mutluluğu gösterir. Capella, MC-Tepe Noktası'na yakın yerlerde Güneş ya da Ay ile birleştiğinde veya Yükselen Burç ile ilişkide evlilik ile istikbal olan zenginlik, ?eref ve mutluluğu anlatır.

Castor : Apollo, Alpha Aurigae. 21° 10' İkizler burcundadır. Merkür karakterindedir ve hile, yalancılık ve iki yüzlülüğü anlat?m eder.

Denep : Alpha Cygni. 04° 46' Balık burcundadır. Venüs ve Merkür karakterinde olup, öğrenme hırsını anlatır.

Deneb : Zeta Aquilae. 19° 07' Oğlak burcundadır. Mars ve Erendiz karakterindedir. Nüfüzlu olmak ve hükmetmeyi anlat?m eder.

Deneb kaitos : Diphda, Beta Ceti. 01° 51' Koç burcundadır. Satürn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsızlıkları ve bünyenin zayıflığını anlat?m eder.

Denebola : Beta Leonis. 20° 57' Başak burcundadır. Şanssızlığı ve iyi giden bir olayın fena sonuçlanacağını işaret eder. Kazanılan şan ve şöhretin felaketler sonucu yitirilmesi, Güneş ile birleşen yıldızın yaratacağı sonuçtur.

El nath : Beta Tauri. 21° 51' İkizler burcundadır. Mars karakterindeki bu yıldız başarıyı simgeler.

Fomalhaut : Alrisha, Alpha Piscium. 03° 09' Balık burcundadır. Venüs ve Merküri karaktetindedir. Ünü, şan ve şöhreti simgeler. Eğer MC'ye yakın yerlerde Güneş ile birleşiyorsa sosyal liderliği anlat?m eder.

Gredi : Alpha Capricorni. 03° 10' Kova burcundadır. Venüs ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hürmeti anlatır.

Hamal : Alpha Arietis. 06° 59' Boğa burcundadır. Mars ve Satürn karakterindedir. Gaddarlık ve acımasızlığı anlat?m eder. Eğer Güneş ile birleşiyorsa ölüm ile sonuçlanacak çekişme ve ihtirası anlatır.

Hyaden : Regengestirn, Yıldız kümesi. 04° - 06° İkizler burcundadır. Mars ve Neptün karakterinde olup, güdülerin hastalık derecesine yükselmesini ve hissi melekeyi anlat?m eder.

Markab : Alpha Pegasi. 22° 49' Balık burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir.
Pegasus'un kanatlarını sembolize eder. Mor ve parlak bir yıldızdır. Yaralanmalara karşı dikkatli olmayı anlat?m eder. Güneş ya da Ay ile birleşiyorsa aka acıların arkasından istikbal ün ve başarıları, acı, ızdırap ve çileyi anlatır.

Menkar : Alpha Ceti. 13° 38' Boğa burcundadır. Satürn karakterinde bir sabit yıldızdır. Hastalık ve Tarımsal başarısızlıkların beklentisini anlat?m eder. Güneş ya da Ay ile birleştiğinde hastalıklara sebep olduğu gibi, MC üzerinde olduğunda utanç, ?eref yitirme, iflas, planların felaketle sonuçlanması etkilerini yaratır.

Mirach : Beta Andromedae. 29° 46' Koç burcundadır. Venüs karakterindedir. Uzun sürecek evlilikleri, güzellikleri ve müsait fırsatları anlat?m eder.

Polaris : Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yıldız. 27° 54' İkizler burcundadır. Satürn ve Venüs karakterinde olup, tarımsal sıkantılar, kıtlık, hastalıklar ve şanssızlıkları anlat?m eder.

Pollux : Beta Geminorum, Herkules. 22° 35' Yengeç burcundadır. Mars karakterinde bir yıldızdır. Utanmazlık, vurdumduymazlık, soğukkanlılık gibi davranış biçimlerini anlatır, horoskopta güçlü konumda ise gaddarlık, acımasızlık duygularını verir.

Procyon : Alpha Canis Mindris. 25° 10' Yengeç burcundadır. Mars ve Merküri karakterindedir. Sembolik olarak ufak köpeği temsil eder. Şiddete varan güçlü aktiviteyi, başarıya ulaşmak için hırs ve arzulu olmayı, ihtirası ancak sonuçta yaşanacak trajediyi anlatır.

Ras alhague : Alpha Ophiuchi 21° 42' Yay burcundadır. Satürn ve Venüs kakarterindedir. Cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkları, cinsel sorunları ve bunların ruhsal dışa vurumunu, cinsel yaşamın cemiyet ilişkilerine mesele olmasını anlat?m eder.

Rastaban : Beta Drakonis. 11° 15' Yay burcundadır. Satürn ve Venüs kakarterindedir. Ufak kazaları anlat?m eder.

Regulus : Ksalb, Alpha Laonis. 29° 21' Aslan burcundadır. Mars ve Erendiz karakterindedir ve mor renkli parlak bir yıldızdır. Genel konumlarda şansı anlat?m eder. Işıklar ile birleştiğinde ise evliliğin getireceği şan ve zenginliği, ancak hayatın sefalet ile son bulmasını anlatır. Sembolik olarak Aslanın başını temsil eder.

Pleidas : 20° 30' Boğa burcunda bulunan yedi yıldızdır. Boğanın boynuzunu sembolize ederler. Yıldızlar Güneş yada Ay ile birleştiklerinde ya da doğum sırasında Yükselen Burç üzerinde iseler, yüzde yaralara, utanç ve ?eref yitirmeye, tutuklanma ve hapis olmaya, insani duyguların yitirilmesine, agresiviteye işaret ederler. Çok kat? etkili bir gruptur.

Rigel : Beta Orionis. 16° 08' İkizler burcundadır. Boğanın Cenup gözünü temsil eden iyi huylu bir yıldızdır. Erendiz ve Mars karakterindedir. ASC yada MC ile birleşiyorsa yüksek onur, zenginlik ve her alanda sevinç habercisidir. Ün ve buluş yeteneğini simgeler.

Sirius : Alpha Canis Majoris, Canicula. 13° 23' Yengeç burcundadır. Mars, Erendiz ve Satürn karakterindedir. İtibarı ve sosyal mevkiyi anlat?m eder.

Spica : Azimech, Alpha Virginis. 23° 08' Terazi Burcundadır. Venüs ve Mars karakterinde olup, Sanat ve ilim sevgisini anlat?m eder.

Unuk el haia : Alpha Serpentis. 21° 23' Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Her tür kaza ve aksilikleri, kullanılan ayg?t ya da eşyeların arızalarını ifada eder.

Vega : Wega, Alpha Lyrae. 14° 36' Oğlak burcundadır. Venüs ve Merkür karakterindedir. Zenginlik ve itibarı temsil eder.

Vindemiatrix : Epsilon Vinginis. 09° 16' Terazi burcundadır. Satürn ve venüs karakterindedir. Zor konumları anlat?m eder.

Zosma : Delta Leonis. 10° 35' Başak burcundadır. Satürn ve Venüs karakterindedir. Egoistliği ve moralsizliği anlat?m eder.

Zuban el genubi : Kiffa Australis, Alpha Librae. 14° 23' Akrep burcundadır. Satürn ve Mars karakterindedir. Şanssızlığı anlat?m eder.

Zuban elschemali : Kiffa Borealis, Beta Librae.18° 40' Akrep burcundadır.Jüpiter ve Merkür karakterindedir. Başarı ve şansı temsil eder.