PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe - Edebiyat


Sayfa : [1] 2

 1. Edebiyat Sözlüğü
 2. Batı Edebiyatı
 3. Servet-i Fünun Döneminde Sosyal ve Siyasi Ortam
 4. Hümanizm
 5. Sembolizm
 6. Natüralizm
 7. Parnasizm
 8. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
 9. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı
 10. Deyimlerin Ikilemelerin Yazılışı
 11. Metinlerin Sınıflandırılması
 12. Denden Işareti
 13. Cümlede Eklerin Yazılışı
 14. Buhrana Düşmüş Gençlerin Yaşadığı ProbLemLerin Sebep Ve SonuçLarı iLe iLgiLi makaLe ?
 15. Büyük ünlü Uyumu
 16. Atasözleri
 17. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 18. Birleşik Kelimelerin Yazılışı
 19. Yabancı özel Adların Yazılışı
 20. Alıntı Kelimelerin Yazılışı
 21. Deyimler Sözlüğü
 22. Virgül
 23. Orhan Veli nin Biyografisi
 24. ünsüzlerin Nitelikleri
 25. Türk Dili Kelime Grupları
 26. ünsüz Uyumu ünsüz Düşmesi
 27. Münazara ve Özellikleri
 28. ünlü Daralması ünlü Düşmesi
 29. Türkçenin Lehçeleri ve Şiveleri
 30. Fuzuli - Leyla ve Mecnun
 31. ünlem Işareti
 32. MakaLe
 33. Naturalizm Doğacılık
 34. üç Nokta
 35. Megaforum Kitap Özetleri
 36. Klasizm
 37. SöyLev(Nutuk,Hitabe)
 38. Uzun çizgi
 39. İkilemeler (TekrarLar)
 40. Türkçenin Ses özellikleri
 41. Füturizm Gelecekçilik
 42. Türkçedeki ünsüzlerin özellikleri
 43. ZarfLar (Belirteçler)
 44. Türk Dil Bilgisi ve Kuralları
 45. Empresyonizm İzlenimcilik
 46. Türkçedeki ünlülerin özellikleri
 47. Masal
 48. Dadaizm
 49. Şiir Bilgisi ve Şiir Türleri
 50. Tırnak Işareti
 51. Yaradılış Destanı
 52. Batı Edebiyatının Kaynağı
 53. Tiyatro
 54. Türk Destanları
 55. Soru Işareti
 56. 19 Yy Dünya Edebiyatı
 57. Anlamlarına Göre Cümleler
 58. Türk Edebiyatı Dönemleri
 59. Kesme Işareti
 60. Söyleşi
 61. Sanat Metinlerinin Ayırt Edici Özellikleri
 62. Hayata Yön Veren Hikayeler
 63. Ses Bilgisi Ses
 64. Röportaj
 65. Yabancı Edebi Akımları Ve Edebiyatımızda Uzantıları
 66. Dünya Kültür ve Tarihi-Aydınlanma Çağı
 67. Sayıların Yazılışı
 68. 8 Adet skeç örneği
 69. Otobiyografi
 70. Divan Edebiyatının Tarihi gelişimi
 71. Satır Sonunda Kelime Bölünmesi
 72. Dünya Kültürü ve Tarihi-Fransız ihtilali
 73. SÖZCÜK TÜRLERi Testi 2
 74. Divan Edebiyatı nazım şekilleri ve türleri
 75. Inceleme
 76. Edebiyat Ders Notlari (edebiyat Konu Anlatimi )
 77. Noktalı Virgül
 78. SÖZCÜK TÜRLERi Testi 1
 79. Divan Edebiyatında Nesir
 80. Pir Sultan Abdal
 81. Haber
 82. Noktalama Işaretleri
 83. Dünya Destanları
 84. Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide)
 85. Köroğlu
 86. SÖzcük Anlamları Sınavı Testi 2
 87. Günlük
 88. Nokta
 89. Türkçenin Tarihçesi
 90. SÖzcÜk Anlamlari Sinavi Testİ
 91. Servet-i Fünun Edebiyatında Öğretici Metinler
 92. Gevheri
 93. Gezi
 94. Küçük ünlü Uyumu
 95. Kelime Anlamlari Sinavi Testİ
 96. Edebi açıdan İstiklal Marşı
 97. Fıkra
 98. Kısa çizgi
 99. Türk Edebiyatının Dönemleri
 100. Türkçe Soru ve Cevaplar
 101. Eleştiri
 102. Türk Dili ve Edebiyatının Bölümleri
 103. Düşünce Yazıları
 104. Kelime Terim Ve Isimlerde Kısaltma
 105. Eşanlamlı Kelimeler
 106. ::Edebiyat Terimleri ::
 107. Edebiyatta Garipçi Akımı Garipçiler Kimdir?
 108. Deneme
 109. Eğik çizgi
 110. Cümlede Anlam
 111. DÂSTÂN-I LEYLÎ vü MECNÛN
 112. Türk Edebiyatında Mektup
 113. Uyak ve Ölçü
 114. Biyografi
 115. Düzeltme Işareti
 116. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı
 117. İçeriklerine Göre Cümleler
 118. 8Sınıf Türkçe TaramaTest 4
 119. Bibliyografi
 120. Türk Edebiyatı Şairleri
 121. 8Sınıf Türkçe TaramaTest 3
 122. Anı
 123. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 124. Divan şiiri nazım şekil ve türleri
 125. 8Sınıf Türkçe TaramaTest 2
 126. Yazıda Kullanılan Işaretler
 127. Sözcük İncelemesi (Kelime Tahlili)
 128. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
 129. Yay Ayraç
 130. Bağlama Edatları
 131. 8Sınıf Türkçe TaramaTest 1
 132. Bağlı Cümle
 133. 8Sınıf Türkçe Test 1
 134. Ünlem Edatları
 135. Edebi Türler
 136. 7Sınıf Türkçe Test 6
 137. Paragraf
 138. Cümle Türleri
 139. Divan Edebiyatı
 140. 7Sınıf Türkçe Test 5
 141. Cümlenin Öğeleri
 142. Edebiyat-ı cedide (Servet-i fünun edebiyatı)
 143. Halk Edebiyatı
 144. 7Sınıf Türkçe Test 4
 145. Münazara
 146. Çatılarına Göre Eylemler
 147. Edebi Akımlar
 148. Köroğlu Destanı
 149. 7Sınıf Türkçe Test 3
 150. Zarflar (Belirteçler)
 151. Varoluşculuk Egzistansiyalizm
 152. Zamirler (Adıllar)
 153. Danişmend-name Destanı
 154. Tanzimat Devrinde Roman ve Hikaye
 155. 7Sınıf Türkçe Test 2
 156. Sürrealizm Gerçeküstücülük
 157. İsimler (Adlar)
 158. Selçuklu - Beylikler ve Osmanlı Dönemleri Destanları
 159. Masallar
 160. 7Sınıf Türkçe Test 1
 161. Göç Destanı
 162. Manas Destanı
 163. Sembolizm Simgecilik
 164. Yazım (İmla) Kuralları
 165. 6Sınıf Türkçe Test 7
 166. Romantizm
 167. Türeyiş Destanı
 168. Türkçede Meydana Gelen Ses Olayları
 169. Cengiz-name
 170. 6Sınıf Türkçe Test 6
 171. Ergenekon Destanı
 172. Sözcükte Anlam
 173. Realizm Gerçekçilik
 174. Edige Destanı
 175. 6Sınıf Türkçe Test 5
 176. Göktürk (Bozkurt) Destanı
 177. Battal-Name
 178. Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup
 179. 6Sınıf Türkçe Test 4
 180. Yunus Emre Şiirleri Uslubu
 181. Hun-Oğuz Destanı
 182. Dil Yanlışları ve Anlatım Bozuklukları
 183. Eylemler (Fiiller)
 184. 6Sınıf Türkçe Test 3
 185. Şu Destanı
 186. Drama Etkinlik Türleri
 187. Anlatım Bozukluğu Test
 188. 6Sınıf Türkçe Test 2
 189. Paragraf Bilgisi
 190. Alp Er Tunga Destanı
 191. Düşünce Türleri
 192. Edebiyatımızda Geçen İlkler
 193. 6Sınıf Türkçe Test 1
 194. Kompozisyon Nasıl Yazılır ?
 195. Türk Edebiyatında Roman
 196. Cümle Öğeleri Test -2
 197. Kelime Türleri Test
 198. Şiir Türleri
 199. Anlatım Bozuklukları
 200. Cümle Öğeleri Test - 1
 201. Kafiye Konu Anlatımı
 202. ŞİİR BİLGİSİ Test 3
 203. Kafiye Redif
 204. Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
 205. Şiirde Kafiye Cinas Redif Tunç Bilgisi
 206. İstiklal Marşı ve Açıklaması
 207. ŞİİR BİLGİSİ Test 2
 208. Tanzimat’ta Seyirci ve Tiyatro Anlayışı
 209. Fiil-Fiiller Konu Anlatımı
 210. ŞİİR BİLGİSİ Test
 211. Çekim Ekleri
 212. Cümle Türleri Test
 213. Tamlamalar Sinavi
 214. Sıfatlar (Ön Adlar)
 215. Mektup Türleri ve Örnekler
 216. Isimler-İsmin Halleri-İsim Tamlamaları
 217. İkilemeler
 218. Noktalama İşaretleri
 219. Tanzimat Öncesi Tahkiyeli Eserler
 220. Fiilde Çatı
 221. Vurgu Ve Tonlama Konu Anlatımı
 222. Tanzimat Dönemi Gazeteciliği
 223. Cümle Yorumu
 224. Sert Sessizlerin Yumuşamasi
 225. Filler(Eylemler)
 226. Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri
 227. Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları
 228. Hece-Harf Bilgisi Konu Anlatımı
 229. Edatlar Bağlaçlar Ünlemler Test
 230. Aruz Vezni
 231. Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 232. Halk Ozanları Geleneği
 233. Kelime ve Kelime Çeşitleri
 234. Kısa Makale Örnekleri
 235. Bağlaçlar
 236. Tanzimat Dönemi
 237. Cümle Ve Cümle Çeşitleri Konu Anlatımı
 238. Tanzimat Döneminde Şiir
 239. HÜSN Ü AŞK Şeyh Galib ( 1757-1799)
 240. İsimler ve Zamirler Test
 241. Dillerin Çeşitlenmeleri
 242. Anı ile Günlük Arasındaki Farklar
 243. Adlar ve Ad Tamlamaları
 244. Kısa Anı Örnekleri
 245. Paragraf Test_Sorular
 246. Garip Akımının Şairleri
 247. Edebiyat -Tüm Konuların Anlatımı
 248. Marksist Edebiyat Kuramı
 249. Atatürk’ün Dile Verdiği Önem
 250. Ses Bilgisiyle İlgili Test Soruları